Forum potencja - Viagra,Cialis,Kamagra

Full Version: Wszystko o leku Cialis.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Cialis jest lekiem poprawiającym potencje u dorosłych mężczyzn. Stosuje się go w celu osiągnięcia lub utrzymanie erekcji potrzebnej do odbycia stosunku seksualnego. W leku Cialis substancja czynną jest tadalafil, który poprawia ukrwienie naczyń krwionośnych członka, co bezpośrednio przekłada się na możliwość uzyskania erekcji.